Τριπλό όφελος για τα παιδιά η εκμάθηση γλωσσών από μικρή ηλικία

first

Τριπλό όφελος για τα παιδιά η εκμάθηση γλωσσών από μικρή ηλικία

-Κερδίζουν χρόνο για απόκτηση γνώσεων

-Εμπειρία που συμβάλλει στην ανάπτυξή τους

-Αυξάνουν την αυτοπεποίθησή τους

632-414paidiko-ekptosiΗ εκμάθηση γλωσσών σε νεαρή ηλικία μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής για τα παιδιά, όχι μόνο γιατί έτσι αναπτύσσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες από νωρίς αλλά και γιατί σιγά-σιγά καταλαβαίνουν τις ευκαιρίες που θα έχουν να κινηθούν σε μια πολυγλωσσική Ευρώπη.

Τριπλό όφελος για τα παιδιά η εκμάθηση γλωσσών από μικρή ηλικία

Το συμπέρασμα αυτό προέκυψε από νέα μελέτη, που πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην οποία μεταξύ άλλων τονίζεται ότι τα παιδιά με την αξιοποίηση της φυσικής ικανότητας τους να μαθαίνουν εύκολα γλώσσες στα μικρά τους χρόνια, κερδίζουν χρόνο για την απόκτηση γνώσεων και εξασφαλίζουν μια γλωσσική και πολιτιστική εμπειρία που συμβάλλει στη συνολική τους ανάπτυξη (γνωστική, κοινωνική, πολιτιστική, ακουστική, γλωσσική και προσωπική – αίσθηση αποφασιστικότητας και συμμετοχής) ενώ αυξάνει και την αυτοπεποίθησή τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ιδιαίτερα τη διδασκαλία σύγχρονων γλωσσών σε μικρά παιδιά, ώστε αυτά όχι μόνο να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους ικανότητες, αλλά και να συνειδητοποιήσουν περισσότερο ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα, με δικαιώματα και υποχρεώσεις ως πολίτες καθώς και να κατανοήσουν πως μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται σε μια πολυγλωσσική Ευρώπη. Η μελέτη αυτή παρουσιάζει σημαντικές πληροφορίες για την εκμάθηση γλωσσών από την παιδική ηλικία σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και σχετική έρευνα και ορθές πρακτικές. Καθορίζει επίσης αρχές για τη διδασκαλία γλωσσών και εντοπίζει τομείς που χρειάζονται περαιτέρω ανάπτυξη. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε την ηλεκτρονική σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα (http://europa.eu/languages). Πάντως ανεξάρτητα από την ηλικία έναρξης εκμάθησης ξένων γλωσσών η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και στην ιστοσελίδα της ενθαρρύνει ενεργά τους πολίτες να μαθαίνουν άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, τόσο για λόγους επαγγελματικής και προσωπικής κινητικότητας μέσα στην ενιαία της αγορά όσο και ως ένα μέσον για διαπολιτισμικές επαφές και αμοιβαία κατανόηση. Η Ένωση προωθεί επίσης τη χρήση περιφερειακών ή μειονοτικών γλωσσών που δεν αποτελούν επίσημες γλώσσες της ΕΕ αλλά ομιλούνται από περίπου 50 εκατ. ανθρώπους στα κράτη μέλη και σαν τέτοιες αποτελούν μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Η ικανότητα κατανόησης και επικοινωνίας σε περισσότερες από μία γλώσσες – ήδη καθημερινή πραγματικότητα για τους περισσότερους ανθρώπους ανά την υφήλιο – αποτελεί μια επιθυμητή δεξιότητα για όλους τους ευρωπαίους πολίτες. Η εκμάθηση και η ομιλία άλλων γλωσσών μας ενθαρρύνει να καταστούμε περισσότερο ανοικτοί στους άλλους, στους πολιτισμικούς τους και στη νοοτροπία τους. Βελτιώνει τις γνωστικές δυνατότητες ενισχύει τις δεξιότητες του εκπαιδευόμενου στη μητρική του γλώσσα και μας βοηθά να επωφεληθούμε περισσότερο της ελευθερίας για εργασία ή σπουδές σε άλλο κράτος μέλος.

εκμάθηση γλωσσών από μικρή ηλικία