Κανονισμός Σχολείου

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣα) Η φοίτηση είναι 9μηνη για τα παιδικά τμήματα και 8μηνη για τα τμήματα ενηλίκων. Το σχολικό έτος χωρίζεται σε 3 τρίμηνα. Στο τέλος του κάθε τριμήνου γίνονται προφορικές και γραπτές εξετάσεις.

  β) Η παρακολούθηση μαθημάτων είναι υποχρεωτική μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

  γ) Οι σχολικές αργίες τηρούνται όλες ανεξαιρέτως εκτός από τις περιπτώσεις τμημάτων που προετοιμάζονται για εξετάσεις οπότε χρησιμοποιούνται για έκτακτα μαθήματα.

 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΣΧΟΛΕΙΟΥα) Οι μαθητές υποχρεούνται να έρχονται 5′ πριν την έναρξη του μαθήματος.

  β) Οφείλουν να διατηρούν το χώρο καθαρό.

  γ) Τα γραπτά και προφορικά TESTS είναι υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές.

  δ) Στο τέλος του κάθε τριμήνου δίνεται έλεγχος προόδου στους μαθητές ή στους γονείς των ανηλίκων μαθητών.

  ε) Για να προβιβαστεί ένας μαθητής στην επόμενη τάξη πρέπει:

  1. Ο μέσος όρος των 3 τριμήνων να υπερβαίνει το 60% και 2. Να μην ξεπερνά το όριο απουσιών, δηλαδή το 1/5 των διδακτικών ωρών.

 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΣΧΟΛΕΙΟΥα) Οι καθηγητές είναι στην διάθεση των γονέων και κηδεμόνων σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση. Επίσης , στο τέλος κάθε τριμήνου γίνονται οι καθιερωμένες συγκεντρώσεις γονέων.

  β) Η Διεύθυνση δέχεται τους γονείς κάθε βδομάδα κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού.

  γ) Παρακαλούνται οι γονείς να βρίσκονται σε τακτικά επαφή με το σχολείο για να παρακολουθούν την επίδοση του παιδιού τους. Οι μαθητές έχουν πάντα εργασία για το σπίτι, την οποία σημειώνουν στο ειδικό τετράδιο επικοινωνίας.

 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣα) Παρακαλούνται οι γονείς ή οι μαθητές να ειδοποιούν τη γραμματεία σε περίπτωση απουσίας.

  β) Η εγγραφή είναι δωρεάν. Με την εγγραφή του ο κάθε μαθητής πρέπει να καταβάλει μέρος από τα ετήσια δίδακτρα, τα οποία εξοφλούνται σε 3 ή σε 6 δόσεις κατόπιν συμφωνίας.

  γ) Επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατή σε καμία περίπτωση.

  δ) Οι εκπτώσεις γίνονται στην τελευταία δόση

  ε) Εκπτώσεις δικαιούνται:

  1. Τα αδέρφια

  2. Οι μαθητές που κάνουν 2 γλώσσες

  3. Οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά τους

  4. Τα παιδιά τριτέκνων και πολύτεκνων οικογενειών

  ζ) Η γραμματεία είναι ανοικτή από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10:00-14:00 και 17:00-21:00.

Κατερίνα Παπαγιαννοπούλου & οι Συνεργάτες της