Ρωσικά στη Λάρισα

Ποιο πρόγραμμα Ρωσικών σε ενδιαφέρει;

Ρωσικά στη Λάρισα

«Μαθαίνω Ρωσικά» στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Παπαγιαννοπούλου, στη Λάρισα σημαίνει μάθημα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, .

Η εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας γίνεται σε εμάς με την χρήση των πλέον σύγχρονων και αποδοτικών μεθόδων διδασκαλίας των ρωσικών όπως το διαδραστικό πίνακα και multimedia, που είναι προσαρμοσμένες ειδικά για την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας από Έλληνες σπουδαστές. Τα βιβλία και το σύγχρονο διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούμε απευθύνονται στην καλύτερη κατανόηση & την ταχύτερη εκμάθηση των ρωσικών.

Στα ταχύρυθμα κι ολιγομελή τμήματα ενηλίκων, μπορούν οι σπουδαστές να αποκτήσουν τη βασική γνώση στα Ρωσικά σε λίγους, μόνο, μήνες. Ταυτόχρονα, έχοντας πλέον τα θεμέλια, μπορεί ο σπουδαστής, αν θέλει, να προχωρήσει και για την προετοιμασία για κάποιο πτυχίο. Τα μαθήματα ρωσικών περιλαμβάνουν την ανάπτυξη τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού λόγου και της σωστής προφοράς της Ρωσικής γλώσσας.

Οι Σχολές Παπαγιαννοπούλου δίνουν έμφαση στην καθομιλουμένη γλώσσα και στην επικοινωνία, έτσι ώστε η εκμάθηση Ρωσσικών να γίνεται σε ένα ζωντανό χαρούμενο και ομαδικό περιβάλλον. Οι κορυφαίοι καθηγητές, είναι εκπαιδευμένοι στο σύστημα Ξένων Γλωσσών Παπαγιαννοπούλου, διδάσκοντας μαθήματα βιωματικά και εμπλουτισμένα (NLP) ώστε να αξιοποιούν τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ των ανθρώπων. Τα προγράμματά μας ξεκινούν από «Ρωσικά για αρχαρίους» και φθάνουν έως το επίπεδο C2.

Mαθήματα ρωσικών σε ολιγομελή γκρουπ 2-5 ατόμων & ιδιαίτερα μαθήματα ρωσικής γλώσσας από πτυχιούχους Ρώσους καθηγητές φιλολογίας με αναγνωρισμένη πολύχρονη διδακτική εμπειρία.

  •  με τις πλέον σύγχρονες και αποδοτικές μεθόδους διδασκαλίας
  • με καινοτομική βιβλιογραφία
  • με διαδραστικές μεθόδους
  • σίγουρη & ταχύτερη εκμάθηση
  • με έμφαση στον προφορικό λόγο και την σωστή προφορά

Πτυχίο στα Ρωσικά; Ελάτε στο LLS Papagiannopoulou Αγγλικά στη Λάρισα Μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στα πτυχία ΚΠΓ Ρωσικών

 


 

Απόκτηση του πρώτου αναγνωρισμένου Certificate της Ρωσικής γλώσσας B1 μόλις σε τρία χρόνια!

 

Η εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας γίνεται σε εμάς με την χρήση των πλέον σύγχρονων και αποδοτικών μεθόδων διδασκαλίας των ρωσικών, που είναι προσαρμοσμένες ειδικά για την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας από Έλληνες σπουδαστές. Τα βιβλία και το σύγχρονο διδακτικό υλικό που χρησιμοποιούμε απευθύνονται στην καλύτερη κατανόηση & την ταχύτερη εκμάθηση των ρωσικών.

Τα μαθήματα ρωσικών περιλαμβάνουν την ανάπτυξη τόσο του γραπτού όσο και του προφορικού λόγου και της σωστής προφοράς της Ρωσικής γλώσσας.

 

Η διδασκαλία των ρωσικών γίνεται αποκλειστικά σε πολύ μικρά γκρουπ 2-5 ατόμων, έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να συμμετέχει ενεργά και να διδάσκεται την ρωσική γλώσσα υπό την μορφή ιδιαίτερων μαθημάτων στην προνομιακή τιμή ενός γκρουπ.

 

 

Minigroup 2-5 ατόμων

Προετοιμασία για την απόκτηση του αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ κρατικού Certificate της Ρωσίας.

(Οι εξετάσεις διεξάγονται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ρωσικής Πρεσβείας).

 

Διεξάγονται μαθήματα για όλα τα επίπεδα γνώσεων της Ρωσικής Γλώσσας (Α1, Α2, Β1, Β2, C1, C2) καθώς και για εξειδίκευση σε ειδικότητες όπως:

 

· Ρωσικά για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εστιατόρια

· Σεμινάρια για την ανάπτυξη του προφορικού λόγου

· Νομική ορολογία

· Ιατρική ορολογία

· Τεχνική ορολογία

· Μετάφραση

 


Επίπεδα εκμάθησης της Ρωσικής γλώσσας

A1

Στοιχειώδες επίπεδο.

Ο υποψήφιος πρέπει να διαβάσει μια σύντομη ερώτηση και να απαντάει σε αυτή. Το ζητούμενο είναι να κατανοεί ένα μικρό εύκολο κείμενο καθώς και να μπορεί να διαβάσει ένα μικρό κείμενο βιογραφικού χαρακτήρα και να απαντάει γραπτώς σε ερωτήσεις. Θα πρέπει να μπορεί να γράψει 5 προτάσεις (για τον εαυτό του, το φίλο του, την οικογένειά του, την ημέρα του στη δουλειά και για τον ελεύθερο χρόνο του) βασιζόμενος στις ερωτήσεις.

Κατά την ακρόαση πρέπει να μπορεί να γράψει την εκφωνημένη φράση που θα ακούσει. Το ζητούμενο είναι να αντιλαμβάνεται το νόημα μικρών διαλόγων και μονολόγων.

Κατά την ομιλία πρέπει να είναι σε θέση να συμμετέχει σε διαλόγους καθημερινής επικοινωνίας (για τον εαυτό του, το φίλο του, την οικογένειά του και τον ελεύθερο χρόνο του).

Η Γλωσσική του ικανότητα θα πρέπει να είναι επαρκείς για να σχηματίσει φράσεις που φανερώνουν το σκοπό του. Το λεξιλόγιο του στοιχειώδους επιπέδου αποτελείται από 760 λεκτικές μονάδες.

 

A2

Βασικό επίπεδο.

Ο υποψήφιος πρέπει κατά την ανάγνωση να μπορεί να διαβάσει και να καταλάβει μικρά απλά κείμενα αυθεντικών πηγών (από τίτλους περιοδικών και εφημερίδων, πινακίδες, λεζάντες, ανακοινώσεις κλπ.) καθώς και να κατανοήσει απλοποιημένα κείμενα. Να γράψει το νόημα ενός κειμένου βασιζόμενος σε ερωτήσεις, να γράψει μια επιστολή, ένα σημείωμα, ευχές κ.ά.

Κατά την ακρόαση να κατανοήσει το θέμα, τον τόπο, την ώρα και την αιτία εκφωνημένων διαλόγων και μονολόγων καθημερινού, κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Στην ομιλία πρέπει να μπορεί να εκφράσει με διάλογο απλές καταστάσεις (για τον εαυτό του, το φίλο του, την οικογένειά του, τις σπουδές και δουλειά του, την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, την εργάσιμη μέρα του, τον ελεύθερο χρόνο του, την πόλη του, την υγεία του, τον καιρό) καθώς επίσης και να σχηματίσει δικές του φράσεις βασιζόμενος σε συγκεκριμένο κείμενο.

Η γλωσσική του ικανότητα θα πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει φράσεις που φανερώνουν τον σκοπό και τις σκέψεις του. Το λεξιλόγιο του βασικού επιπέδου αποτελείται από 1300 λεκτικές μονάδες.

 

B1

Πρώτο Certificate.

Ο υποψήφιος πρέπει κατά την ανάγνωση να μπορεί να διαβάσει μικρά αυθεντικά κείμενα από εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία, να κατανοεί το γενικό τους περιεχόμενο και κάποιες λεπτομέρειες. Να μπορεί να γράψει το νόημα ενός κειμένου που άκουσε ή διάβασε, να γράψει ένα κείμενο 20 προτάσεων για ορισμένο θέμα (για τον εαυτό του, την οικογένειά του, τις σπουδές του, την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, την εργάσιμη μέρα του, τον ελεύθερο χρόνο του, την πόλη του, την υγεία του, τον καιρό).

Κατά την ακρόαση να κατανοήσει τους μικρούς διαλόγους και τις βασικές πληροφορίες τους (το θέμα, την ώρα, τις σχέσεις, τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων, τους σκοπούς και τις αιτίες). Το ζητούμενο είναι να κατανοεί πιο μεγάλους διαλόγους και να εκφράζει τη γνώμη του για αυτά που ακούει, να κατανοεί τις ανακοινώσεις, τις ειδήσεις και άλλες πληροφορίες κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Στην ομιλία να πάρει μέρος σε διαλόγους καθημερινής επικοινωνίας (έναρξη, υποστήριξη και ολοκλήρωση διαλόγου), να συζητήσει για διάφορα θέματα (για τον εαυτό του, τη δουλειά του, το επάγγελμά του, τα ενδιαφέροντά του, την χώρα του, την πόλη του, ζητήματα πολιτισμού και άλλα) και να σχηματίσει ο ίδιος κάποιες φράσεις βασιζόμενος σε κείμενο κοινωνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα.

Η γλωσσική του ικανότητα θα πρέπει να του επιτρέπει να σχηματίσει προτάσεις αντίστοιχες του επίπεδο του. Το λεξιλόγιο αποτελείται από 2300 λεκτικές μονάδες.

 

B2

Δεύτερο Certificate.

Ο υποψήφιος πρέπει κατά την ανάγνωση να μπορεί να διαβάσει διάφορα δημοσιογραφικά και λογοτεχνικά κείμενα περιγραφικού και αφηγηματικού χαρακτήρα με στοιχεία προβληματισμού, καθώς, επίσης, και κείμενα μεικτού τύπου με εξηγήσεις για τις σκέψεις του δημιουργού. Επίσης να μπορεί να γράψει το σχέδιο, τις θέσεις και την περίληψη κειμένου που άκουσε ή διάβασε, να γράψει τις προσωπικές και επίσημες επιστολές πληροφορικού χαρακτήρα, καθώς επίσης και να γράψει επίσημα κείμενα (αίτηση, επεξηγηματικό σημείωμα κ.ά).

Κατά την ακρόαση να δείχνει επάρκεια στην κατανόηση διαλόγων της καθημερινής ζωής και των σχέσεων των ομιλητών σε ραδιοφωνικές ειδήσεις, ανακοινώσεις διαφημιστικού τύπου, διαλόγους από τις κινηματογραφικές ταινίες και εκπομπές τηλεόρασης.

Στην ομιλία να συνεχίσει το διάλογο με καθορισμένη τακτική συζήτησης (έναρξη, διευκρινιστικές ερωτήσεις), να διηγηθεί ένα γεγονός και να εκφράσει την γνώμη του για αυτό, να αναλύσει ένα πρόβλημα σε ελεύθερη συζήτηση.

Η γλωσσική του ικανότητα θα πρέπει πλέον να του επιτρέπει να ανταποκριθεί σωστά και να κάνει σωστή χρήση της γλώσσας. Το λεξιλόγιο του επιπέδου αποτελείται από 6000 λεκτικές μονάδες.

 

C1

Τρίτο Certificate.

Ο υποψήφιος πρέπει κατά την ανάγνωση να μπορεί να κατανοήσει άριστα κείμενα κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, έγγραφα (διατάγματα, αποφάσεις, νόμους), ειδήσεις και να διαβάζει ρωσική λογοτεχνία. Να μπορεί να γράψει περίληψη, έκθεση, επιστολή (επίσημη ή ανεπίσημη), πληροφοριακό σημείωμα (για ότι άκουσε ή διάβασε), δείχνοντας την ικανότητα του να αναλύσει και να εκτιμήσει την πληροφορία που του δίνεται, να γράψει ένα δικό του κείμενο προβληματισμού (άρθρο, γράμμα, έκθεση)

Κατά την ακρόαση πρέπει να μπορεί να κατανοήσει το κείμενο που ακούει εξ ολοκλήρου, να ξεχωρίσει τις λεπτομέρειες, τη σχέση του ομιλητή με το αντικείμενο της ομιλίας και να εκτιμήσει ό,τι ακούει (ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές, αποσπάσματα κινηματογραφικών ταινιών, διαλέξεις και ομιλίες κλπ. )

Στην ομιλία να υποστηρίξει ένα διάλογο χρησιμοποιώντας όλα τα γλωσσικά μέσα για να πραγματοποιήσει διαφορετικούς σκοπούς και τακτικές στην επικοινωνία, να ξεκινήσει έναν διάλογο-συζήτηση για να λυθεί κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία, να σχηματίσει έναν μονόλογο-συλλογισμό για ηθικά θέματα και σε περίπτωση ελεύθερης συζήτησης να μπορεί να τεκμηριώσει τη δική του άποψη.

Η γλωσσική του ικανότητα θα πρέπει να του επιτρέπει να αποδείξει ότι έχει κατανοήσει τη χρήση των λέξεων και των σχέσεων που τις διέπουν για το σχηματισμό μεμονωμένων φράσεων ή φράσεων που αποτελούν μέρος πρωτότυπων κειμένων. Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει λεξιλόγιο 12000 λεκτικών μονάδων, από τις οποίες οι 7000 πρέπει να είναι σε ενεργό χρήση.

 

C2

Τέταρτο Certificate.

Ο υποψήφιος πρέπει κατά την ανάγνωση να μπορεί να κατανοήσει άριστα πρωτότυπα κείμενα παντός τύπου: φιλοσοφικά, επαγγελματικού προσανατολισμού, κοινωνικά και λογοτεχνικά. Να μπορεί να γράψει δικό του κείμενο, στο οποίο θα εκφράζει τις προσωπικές του αντιλήψεις για το αντικείμενο.

Κατά την ακρόαση να μπορεί να κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, αποσπάσματα κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, διαλέξεις, ομιλίες κλπ. Πρέπει

να δείξει επαρκή ανταπόκριση στις κοινωνικές, πολιτιστικές, αισθητικές και εκφραστικές ιδιαιτερότητες της ομιλίας, ερμηνεύοντας κάποιες φράσεις ή και κρυφά υπονοούμενα.

Στην ομιλία να υποστηρίξει έναν άγνωστο μονόλογο ή διάλογο και να δείξει ότι μπορεί να χειριστεί τη γλώσσα ως οργανωτής της συνδιάλεξης που προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στον συνομιλητή του.

Η γλωσσική του ικανότητα θα πρέπει να του επιτρέπει να δείξει τις γνώσεις του στο χειρισμό της γλώσσας και των σχέσεων που την διέπουν – στην κατανόηση και το σχηματισμό μεμονωμένων φράσεων – σε πρωτότυπα κείμενα ή σε αποσπάσματά τους διατηρώντας το ανάλογο στυλ. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει λεξιλόγιο 15000 λεκτικών μονάδων, από τις οποίες οι 8000 είναι σε ενεργό χρήση.