Τα ταλέντα μας!

Αληθινά ταλέντα που πρωτοφάνηκαν σε εμάς όπως ο Αριστείδης Κομνηνάκης

Αληθινά ταλέντα που πρωτοφάνηκαν σε εμάς;

Ειναι τιμή μας που ένα τόσο καλό ταλέντο ο Αριστείδης Κομνηνάκης πρωτοφάνηκε σε εμάς όπως αυτή την εκδήλωση.

 

Category :

Date : 31 Μαρ 2015