Πτυχία Αγγλικών που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ – 2022-2023

Πτυχία Αγγλικών που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ - 2022-2023. ptyxia-agglikon-anagnorismena-asep
Featured

Πτυχία Αγγλικών που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ – 2022-2023

Σε ενδιαφέρει να μάθεις τα Πτυχία Αγγλικών που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ – 2022-2023;

Στο κέντρο Ξένων Γλωσσών L.L.S PAPAGIANNOPOULOU εύκολα θα το αποκτήσεις κιόλας!

Αν διαθέτετε Πτυχίο Αγγλικών αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ, τότε εύκολα στην επόμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στο Δημόσιο, στη Λάρισα και σε όλη την Ελλάδα, έχετε αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας. Εξάλλου η καλή γνώση Αγγλικών αποτελεί απαραίτητο προσόν πρόσληψης στο Δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

 

Πτυχίο Αγγλικών αναγνωρισμένο από τον ΑΣΕΠ, σημαίνει επιπλέον μόρια από το ΑΣΕΠ.

Θα δούμε μια σειρά πτυχίων, άλλα πτυχία αγγλικών είναι πιο εύκολα και θέλουν λιγότερο χρόνο για να τα αποκτήσεις, άλλα έχουν μεγαλύτερο κύρος στον ιδιωτικό τομέα, άλλα έχουν πιο φιλική εξέταση, άλλα σημαίνουν ότι χειρίζεσαι με μεγαλύτερη άνεση και ευκολία τη γλώσσα κλπ.
Πιο συγκεκριμένα τα Πτυχία αγγλικών – αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ, 2022 – με βάση τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μοριοδοτούνται ανάλογα με το γνωστικό επίπεδο ως εξής, χονδρικά:

α. Άριστη γνώση (επίπεδο C2) – 70 μόρια
β. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) – 50 μόρια
γ. Καλή γνώση(επίπεδο B2) – 30 μόρια
δ. Μέτρια γνώση (επίπεδο B1) – 10 μόρια

Τα παραπάνω επίπεδα αναγνωρίζονται από το ΑΣΕΠ με διάφορα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (πχ ECCE, ECPE, ΚΠΓ, MSU) που αναλύονται παρακάτω.

Το κέντρο Ξένων Γλωσσών L.L.S PAPAGIANNOPOULOU ειδικεύεται στα ταχύρυθμα Αγγλικά για ενήλικες. Με σεβασμό στον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο σας, σας παρέχουν ευκολία στη μάθηση, με έμπειρη διδασκαλία 40 ετών κι επιπλέον βοηθητικές υπηρεσίες. Με πολλούς επιτυχόντες στις Εξετάσεις Πτυχίων στη Θεσσαλία, και 100% επιτυχία στους σπουδαστές των Ξένων Γλωσσών L.L.S PAPAGIANNOPOULOU πήραν πέρυσι υψηλους βαθμούς στα πτυχία Γλωσσομάθειας. Στις Σχολές Ξένων Γλωσσών L.L.S PAPAGIANNOPOULOU θα βρείτε μαθήματα Αγγλικών, ευέλικτα (με φιλικά δίδακτρα και καθηγητές ελίτ) που θα σας οδηγήσουν στην απόκτηση, εύκολα, ενός πτυχίου αγγλικών αναγνωρισμένου από το ΑΣΕΠ, και πολύ σύντομα!

 

Πτυχία Αγγλικών αναγνωρισμένων από το ΑΣΕΠ 2022.

Επίπεδο C2 / ΑΡΙΣΤΗ ΓΝΩΣΗ (70 ΜΟΡΙΑ).

Η άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ με τα παρακάτω πιο γνωστά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας:

 • ECPE, του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • CPE, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • IELTS, του University of Cambridge Local Examinations Syndicate, με βαθμολογία από 8,5 και πάνω.
 • PEARSON TEST OF ENGLISH (EDEXCEL-PTE) GENERAL LEVEL 5
 • CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing, listening & Spoken).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction» ή «Credit»).
 • LRN 3
 • EDI
 • TIE
 • NOCN
 • MSU – CELP: Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency: CEF C2.
 • ΚΠΓ Αγγλικά επιπέδου Γ2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις.

 

Επίπεδο C1 / ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (50 ΜΟΡΙΑ).

Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται με τα παρακάτω πτυχία αγγλικών που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ:

 • CAE, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE.
 • ALCE, του HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY και της ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ.
 • IELTS, του University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES με βαθμολογία από 7 έως 8).
 • TOEIC του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, με βαθμολογία από 785 έως 900.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 4 – PEARSON TEST OF ENGLISH (EDEXCEL-PTE) GENERAL LEVEL
 • CITY & GUILDS LEVEL 2 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL EXPERT (reading, writing, listening and Spoken)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό «Pass»).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό «Distinction» ή «Credit»).
 • MICHIGAN ENGLISH Language ASSESSMENT BATTERY (MELAB), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA), με βαθμολογία από 91 έως 99
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS (CaMLA), με βαθμολογία από 190 έως 240.
 • ΚΠΓ Αγγλικά επιπέδου Γ1

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις.

 

Επίπεδο B2 / ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ (30 ΜΟΡΙΑ).

Η καλή γνώση Αγγλικών αποδεικνύεται με τα παρακάτω πτυχία αγγλικών, αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ:

 • ECCE ή, όπως το λένε οι περισσότεροι σπουδαστές, Lower Michigan, του Πανεπιστημίου MICHIGAN.
 • FCE ή, όπως το λένε οι περισσότεροι σπουδαστές, Lower Cambridge, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • IELTS, από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
 • TOEIC, του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, με βαθμολογία από 505 έως 780.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL (EDEXCEL-PTE) LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL COMMUNICATOR (reading, writing, listening and Spoken).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό «Pass»).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction» ή «Credit).
 • MICHIGAN ENGLISH TEST (MET), του CAMBRIDGE MICHIGAN Language ASSESSMENTS, με βαθμολογία από 157 έως 189.
 • ΚΠΓ Αγγλικά επιπέδου Β2

και άλλα Πτυχία-πιστοποιήσεις.

 

Αρχίστε σήμερα Αγγλικά για ενήλικες στις Σχολές Ξένων Γλωσσών L.L.S PAPAGIANNOPOULOU !
Χτίστε ένα ισχυρότερο Βιογραφικό, αξιόπιστα και εύκολα, με πτυχία Αγγλικών αναγνωρισμένα από ΑΣΕΠ 2022-2023.

 

Έναρξη από 01/09 και όλο το χρόνο

 

Θέλω να ενημερωθώ για Πτυχία Ξένων Γλωσσών που αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ – 2022-2023

Κάλεσε στο 2410 233080 ή έλα στην Παναγούλη 73 στο κέντρο της Λάρισας

LARISSA LANGUAGE SCHOOL PAPAGIANNOPOULOU

Πρόλαβε και εσύ στην χαμηλότερη τιμή της αγοράς!

(Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων)

ΘΕΛΩ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ

Κλείστε θέση